Rusya'nın Dış Politikası


Rusya Federasyonu'nun dış politikası ülkenin devlet başkanı tarafından belirlenmekte ve dış işleri bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Rusya, uluslararası ilişkilerin kilit isimlerinden biridir. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olarak Rusya, uluslararası güven ve barış ortamının sağlanması için özel bir sorumluluk taşımaktadır. Rusya aynı zamanda ekonomik olarak gelişmiş devletlerin olduğu G8’e ve bunun yanında, aralarında AGİT ve Avrupa Konseyi’nin de bulunduğu önemli sayıda birçok uluslararası organizasyona üye bulunmaktadır. SSCB sonrasında oluşan ortamda kurulan Rusya'nın önderliğindeki organizasyonlar, dış politikasında özel bir yer tutmaktadır. Bunlar: BDTAvrasya Ekonomi TopluluğuKolektif Güvenlik Anlaşması ÖrgütüŞanghay İşbirliği Örgütü'dür.

Rusya, Beyaz Rusya ile birlikte Rusya ve Beyaz Rusya Birleşik Devleti’ni oluşturmaktadır.

Günümüzde Rusya, BM üyesi ve gözlemci statülü 189 devletle diplomatik ilişkileri sürdürmektedir:

     - Kutsal Makam – Vatikan topraklarında kendi egemenliğine sahip olan persona sui generis statüsündeki  idari birim.
          - Avrupa Birliği
          Filistin Devleti

Kısmen tanınan devletler:

         - Abhazya
         - Güney Osetya

BM üyesi aşağıdaki ülkelerle Rusya diplomatik ilişki içerisinde değildir:

         - Butan
         - Solomon Adaları

BM üyesi aşağıdaki ülkelerle Rusya, diplomatik ilişkilerini durdurmuştur:

         - Gürcistan (2 Eylül 2008’de ilişkiler dondurulmuştur.)

Uluslararası kamuoyu Rusya’yı SSCB’nin devamı bir devlet olarak tanımıştır. Bu uluslararası hukuki bakış açısıyla Rusya ve SSCB’nin tek ve aynı devlet olduğu anlamını taşımaktadır (kanuni haleften daha ziyade, bir devletin başka bir devlete değişmesi olarak algılanmaktadır). Bu sayede Rusya SSCB’nin bütün yükümlülüklerini yerine getirmeye ve bütün uluslararası haklarından faydalanmaya devam etmiştir. Bunlar arasında en önemlileri: BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği, diğer uluslararası organizasyonlardaki üyelikler, uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükler, diğer devletler önündeki borç ve alacaklar.

Bununla birlikte, SSCB döneminde sahip olduğu birçok dış politikayla ilgili pozisyonu kaybetmesine ve Sovyet döneminden çok daha az dünya politikasına etki etmesine rağmen, Rusya eylemsizlik ölçüsünde büyük bir seviyede “süper güç” olarak tanınmaktadır.

Not: Bu yazı, Wikipedia Rusça sayfasından yapılan tescilli çevirimiz ve kişisel tecrübelerimiz ile hazırlanmış olup, aktif link ile kaynak belirtmek suretiyle diğer platformlarda paylaşıma açıktır. Kaynak belirtmeden gerçekleştirilen aksi durumlarda yasal işlem uygulama hakkımız saklı bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder